Liên hệ

Điểm Bán Hàng:

- Thành Phố Hồ Chí Minh: Số 143 – Phạm Huy Thông – Phường 6 – Gò Vấp – Tp. HCM

- Kiên Giang: 232 Tổ 1, Khóm A, Thị Trấn Tân Hiệp, Kiêng Giang

- Lâm Đồng: Số 10, Thôn 6, Xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng

- Số 81, Thôn 1, Xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng

- Quảng Ngãi: B1, Đường Trương Định, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

 

Thông tin văn phòng,hệ thống đại lý:

- Thành Phố Hồ Chí Minh: Số 143 – Phạm Huy Thông – Phường 6 – Gò Vấp – Tp. HCM

- Kiên Giang: 232 Tổ 1, Khóm A, Thị Trấn Tân Hiệp, Kiêng Giang

- Lâm Đồng: Số 10, Thôn 6, Xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng

- Số 81, Thôn 1, Xã Hòa Nam, Di Linh, Lâm Đồng

- Quảng Ngãi: B1, Đường Trương Định, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Trà và Cà Phê Minh Hải