Cà phê Việt vượt Braxin về lượng xuất khẩu

Khi nói đến cà phê, hầu hết mọi người không nghĩ đến Việt Nam, nhưng năm nay, Việt Nam đã vượt qua Brazil để trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Kế tiếp, Việt Nam đang cố gắng rủ bỏ mọi thành kiến cà phê Việt Nam có chất lượng thấp.

Lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm nay lên đến mức cao nhất thế giới sau khi Brazil gặp thời tiết xấu. Nhưng hầu hết số cà phê đó đều là cà phê vối có chất lượng thấp, thường dùng để làm các loại cà phê hòa tan.

Cách pha cà phê của Việt Nam chịu ảnh hưởng của người Pháp. Nước đã đem cà phê Việt Nam vào thời thuộc địa, nhưng nghề cà phê chỉ cất cánh trong vài chục năm qua và văn hóa cà phê Việt Nam tương đối ít được biết tại nước ngoài.