Trà Hoa Lài Minh Hải

Tra hoa lai minh hai

Trà Hoa Lài Minh Hải

Giá: 150.000đ/kg

Tình trạng: Còn hàng