Chùm thơ về cà phê

Cafe & Thơ

Bài thơ nằm bên lề giấy
Cà phê nằm bên lề phố
Dốc phố xuôi về thành hai hàng lá xanh
Như mi em

Cà phê cùng em chiều nắng
Bài thơ còn nguyên màu trắng
Chờ em tìm chữ cho vừa với tình
Em giúp anh nào

Lòng bàn tay mở ra tròn xoay
Anh nhìn tay mà thấy được lòng em
Tình yêu còn nguyên màu trắng
Giữ nhau bền nhé
Cà phê còn thơm lừng đấy
Làn môi còn thơm lừng đấy
Tiếng nói còn gần

Gần bên mà không vừa nhớ
Tình yêu đầy hơn lòng phố
Tiếng nói trong ngần
Thành câu nhạc mướt xanh
Trên môi em
Cà phê cùng em chiều gió
Lời thơ ngày thơ dại đó
Cùng em tìm chữ cho vừa với tình
Câu chữ vô hình

Lòng bàn tay mở ra tròn xoay
Anh nhìn tay mà thấy được lòng em
Tình yêu còn nguyên màu trắng
Giữ nhau bền nhé
Cà phê còn thơm lừng đấy
Làn môi còn thơm lừng đấy
Tiếng nói còn gần

Lừng thơm
Chiều buông
Vòng tay
Mềm hơn
Vòng môi rất hồng cho tình đó lên
Cà phê nằm bên lề phố
Tình yêu thời thơ dại đó
Quấn quít ko rời
Làm sao mà thiếu nhau
Cà phê nằm bên lề phố
Tình yêu chiều buông thật mướt xanh …

>> Buổi sáng & cà phê

Sưu Tầm