An toàn lao động trong sản xuất cà phê sạch

    An toàn lao động và bảo hộ lao động: Con người là vốn quý nhất, nên an toàn lao động là vấn đề tối cần thiết cho một xưởng chế biến nói chung và xưởng chế biến cà phê nói riêng. Đối với người công nhân sản xuất trong xưởng cần giữ vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo cho người tiêu thụ. Tất cả các xưởng đều có nội quy chung của xưởng, cần thiết phải ghi rõ nội dung thao tác từng máy thật chi tiết, phải ghi rõ trình tự thao tác, thao tác nào trước, thao tác nào sau.

     Mỗi xưởng chế biến đều phải có đầy đủ phòng hộ lao động, an toàn lao động, tủ thuốc cấp cứu…

    Những công nhân trong xưởng, tùy theo tính chất từng bộ phận mà trang bị phòng hộ đầy đủ, đảm bảo sức khỏe con người và vệ sinh sản phẩm. Cần thi hành triệt để, nghiêm túc các chế độ bảo hộ, bảo hiểm của nhà nước đã ban hành theo hệ công nghiệp.

    Chị em vào xưởng phải quấn gọn tóc và đội mũ gọn gàng trước khi vào khu vực máy chạy hoặc vào thao tác máy.