Tìm hiểu về các loại cafe ở Việt Nam phần 1

Các loại cafe trồng ở Việt Nam

Dòng cây cà phê chính là: Theo tiếng Anh và Việt

  • Coffea canephora (Cà phê Robusta) – cà phê vối
  • Culi Robusta (Thuộc họ cafe vối)
  • Coffea excelsa (Cà phê Liberia hay Chery) – cà phê mít
  • Coffea Arabica (Cà phê Arabica) – cà phê chè hoặc cà phê Blue Mountain
  • Moka ( Thuộc họ cafe chè )
  • Catimo ( Thuộc họ cafe chè )
  • Culi Arabica (Thuộc họ cafe chè)

Ngoài ra còn một số loại cafe khác với công thức chế biến khác nhau như:

  • Cafe Chồn Arabica (Arabica Weasel Coffee)
  • Cafe Chồn Robusta (Robusta Weasel Coffee)

    Với mỗi dòng cafe điều cho những cảm nhận khác nhau, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng đất đai tạo nên những hương vị và sự nồng nàn hay nhẹ nhàng khác nhau. Cách chế biến, bảo quản và bí quyết riêng tạo ra các đẳng cấp cafe khác nhau.

    Giá của các dòng cafe  này cũng khác nhau tăng giảm theo sơ đồ bên dưới:

Robusta < Arabica < Liberia < Catimo < Moka < Weasel Coffee

    Tùy theo kích thước hạt sàn của cafe như 16, 18 mà chúng có tên Robusta loại 1 hay Robusta loại 2,… Các kích thước hạt sàn khác và hạt vỡ thông thường được lọc và rang để làm dòng cafe hòa tan cũng như cho các ngành thực phẩm khác.

Mời Bạn Đọc tựa đề “Tìm hiểu các loại cà phê ở Việt Nam phần 2” trang sau

Trà và Cà Phê Minh Hải