Sơ đồ hoạt động

 CÔNG TY TNHH TRÀ VÀ CÀ PHÊ MINH HẢI

(Sơ đồ hoạt động của Trà và Cà Phê Minh Hải)

  (Click vào hình để xem chi tiết)

    Sơ đồ hoạt động của Trà và Cà Phê Minh Hải theo một đường lối có logic nhằm mang đến một nguồn nguyên liệu chất lượng nhất thông qua các khâu cụ thể. Quản lý nguồn hàng vào, rang xay và phân phối. Tất cả hợp lại thành một Minh Hải uy tín trong mắt mọi người.

Trà và Cà Phê Minh Hải