Trà bắc loại 1

Che-thai-loai-1

Trà bắc loại 1

Giá: 65.000đ/kg

Tình trạng: Còn hàng