Trà bắc loại 2

Che-thai-loai-1

Trà bắc loại 2

Giá: 115.000đ/kg

Tình trạng: Còn hàng