Trà bắc loại 3

Che-thai-loai-1

Trà bắc loại 3

Giá: 130.000đ/kg

Tình trạng: Còn hàng