Trà Shan Tuyết

Tra shan tuyet minh hai

Trà Shan Tuyết

Giá: 200.000đ/kg

Tình trạng: Hết hàng