Câu hỏi về take away Minh Hải

CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI MÔ HÌNH CAFE TAKE AWAY MINH HẢI

1. Mặt bằng kinh doanh cafe take away Minh Hải do Công ty tìm kiếm hay do đối tác tìm kiếm?

    Mặt bằng kinh doanh sẽ do đối tác tìm kiếm và sau đó sẽ được Công ty Minh Hải tư vấn, đánh giá cho đối tác về điểm mạnhđiểm yếu của mặt bằng đó.

2. Chủ sở hữu của cửa hàng Minh Hải  do đối tác đầu tư là công ty Minh Hải hay là của ai?

    Đối tác sẽ là chủ sở hữu chính thức của cửa hàng Minh Hải  do đối tác đầu tư và đăng ký kinh doanh. Công ty Minh Hải chỉ sở hữu về thương hiệu Trà và Cà Phê Minh Hải .

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Cửa hàng Minh Hải  có phải chia lại cho Công ty Minh Hải hay không? Nếu chia thì chia lại bao nhiêu % ?

    Đối tác sẽ được hưởng 100% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Cửa hàng Trà và Cà Phê Minh Hải do đối tác đầu tư.

4. Chi phí đầu tư ban đầu cho một cửa hàng Minh Hải  sẽ do đối tác chi trả hay Minh Hải chi trả?

    Cửa hàng Minh Hải mới thành lập này sẽ do đối tác làm chủ sở hữu và được hưởng 100% lợi nhuận từ cửa hàng này nên toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu của cửa hàng sẽ do đối tác đầu tư, Minh Hải đứng vai trò hỗ trợ, tư vấn, và góp công sức thành lập cửa hàng theo phương thức “CHÌA KHÓA TRAO TAY”.

5. Đối tác có thể bán các sản phẩm khác (như sinh tố, nước ép, …) tại cửa hàng Minh Hải  hay không?

    Chuỗi cửa hàng Minh Hải cafe hoạt động dựa trên tính “đồng nhất về sản phẩm” nên tại tất cả các cửa hàng Minh Hải cafe chỉ được bán các sản phẩm theo quy định như: cà phê đá, cà phê sữa đá, cà phê đá xay, các loại cà phê hạt, ca cao nóng, ca cao đá và yaourt và một số loại nước uống khác theo quy định của Minh Hải, ngoài các sản phẩm này thì đối tác cân nhắc và bàn bạc với Minh Hải để đưa ra ý kiến chung, ngoài ra  không được quyền bán các sản phẩm khác.

6. Chính sách thanh toán tiền hàng của Minh Hải cho đối tác như thế nào?

    Minh Hải thực hiện chính sách thanh toán tiền hàng trả chậm cho đối tác trong vòng 1 tuần.

7. Chính sách giá bán sản phẩm và giá bán nguyên liệu của Minh Hải như thế nào?

    Minh Hải thực hiện chính sách “đồng nhất giá” đối với giá bán sản phẩm cũng như giá bán nguyên liệu cho tất cả các cửa hàng Minh Hải.

8. Nhân viên do đối tác hay công ty tuyển dụng?

    Đối tác sẽ tuyển dụng nhân viên và Minh Hải thực hiện hướng dẫn, đào tạo nhân viên.

9. Minh Hải có hướng dẫn cho đối tác pha chế cà phê không?

    Minh Hải sẽ hướng dẫn cho đối tác pha chế theo đúng công thức của Minh Hải .

 (Xem bài viết và hình ảnh về chuỗi phong cách quán)